Encyklopedický slovník

Sociálna revolúcia

Sociálna revolúcia je ... Čo je sociálna revolúcia?

Revolution sotsialnayakardinalnoe meniť sociálno-politický systém, vyznačujúci sa ostrým rozchod s predchádzajúcou tradíciou, násilné transformácie verejných a štátnych inštitúcií, ako protiklad k reformám a sociálnej evolúcie. Sociálna revolúcia sa líši v závislosti od sociálnej skupiny (triedy), ktorá je hlavným nositeľom revolučnej akcie (roľníckej revolúcie, buržoáznej, proletár), rovnako ako priestorový rámec pre jeho realizáciu (celoštátnej, "globálne" revolúcia, a tak ďalej. N.). Na rozdiel od sociálnej revolúcie také formy násilnej zmeny vládnucej skupiny, ako je štátny prevrat, putsch atď., Neznamenajú zásadné zmeny v sociálnej štruktúre.

encyklopedický slovník. 2009.