Encyklopedický slovník

Sociálna rovnosť

Sociálna rovnosť je ... Čo je sociálna rovnosť?

rovnosť sociálnych charakteristík určitého sociálneho štátu, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou mnohých sociálnych ideálov. Stoicizmus rozvinul pojem rovnosti všetkých ľudí, zakorenené v ich spoločnej racionálnej povahe. Teoretici prírodného práva tvrdili rovnosť ako ekvivalenciu a rovnosť všetkých ľudí vrátane rovnosti všetkých pred zákonom. V rovine Jean-Jacques Rousseau je rovnosť (vrátane rovnosti vzdelávania) nevyhnutným predpokladom slobody; na rozdiel od toho A. Tocqueville veril, že vytvorenie rovnosti sociálnych podmienok života vedie k despotickému egalitarizmu ak strate osobnej slobody. S kritikou obmedzené požiadavky právnej rovnosti a majetku, ekonomická rovnosť as realizáciou sociálnej spravodlivosti boli zástupcovia rôznych prúdov socialistického myslenia XIX-XX storočia. V modernej sociálnej myšlienke sa kritizujú primitívne princípy vyrovnávania, ale potreba zabezpečiť rovnaké podmienky pre štart generácií, ktoré vstúpia do života, je oprávnená.

encyklopedický slovník. 2009.