Encyklopedický slovník

Sociálna adaptácia

Sociálna adaptácia je ... Čo je sociálna adaptácia?

adaptácia sotsialnayaprotsess interakcie osoby alebo sociálne skupiny so sociálnym prostredím; zahŕňa asimiláciu noriem a hodnôt životného prostredia v procese socializácie, ako aj zmenu a transformáciu prostredia v súlade s novými podmienkami a cieľmi činnosti.

encyklopedický slovník. 2009.