Snooker je ... Čo je občerstvenie?
snur'ok (3Tsar 7: 15, 17, 23; 2ch 4: 2; Ester 1: 6; Jr 52: 21 ....) - čipky alebo reťazec ( NVP . > 2Par 3: 16). Biblia. Starý a Nový zákon. Synodálny preklad. Biblická encyklopédia. , Arch. Nikifor. 1891.