Biografický slovník

Snegirev Benjamin A.

Snegirev Benjamin A. - to je ... Čo je Benjamin A. Snegirev?
Snegirev (Benjamin A., 1841 - 1889) - spisovateľ, študent Kazan teologickej akadémie a univerzity Kazaň , Jeho hlavné práce: "učenie o osobe Ježiša Krista v prvých troch storočiach kresťanstva" (diplomová práca, Kazan, 1871), "špiritizmus ako filozoficko-náboženskej doktríny", "Science (" ortodoxný rozhovoru ", 1871 t i a III.) osoby "(ib., 1876, t. III)," psychológie a logika ako filozofická veda "(ib., 1876, t. II)," spánku a snov "(ib., 1875, t. III, a 1876 to znamená, II a III), "fyziologická náuka spánku a snov" (tamže, 1882 t II a 1884 t i, pričom posledné dve uvedené štúdie boli aktualizované a zlúčili do jednej, pod názvom: .... "náuka spánku a sny ", Kazaň, 1886, udelil cenu Metropolitan M hickory), "psychologické Aristotelovej spisy" (Vol I, Kazan, 1885), "metafyzika a filozofie" ( "viery a rozumu" v roku 1890 a DEP) ... Viď. Nekrológy v "ortodoxný partnera," 1889, Vol. III a Ternovskii "Historická poznámka o stave Kazanskej teologickej akadémie" (Kazan, 1892).

Biografický slovník. 2000.