Smyrna je ... Čo je Smyrna?
sm'irna (Ex 30:. 23; Ž 44: 9.; Pr 7:. 17; Math 2: 11; 15 marca: .. 23, John 19: 39. ) - vysoko voňavá živica z mytílskeho stromu rastúca v Arábii a Etiópii. Tiež sa nazýva myrha. Je neoddeliteľnou súčasťou posvätného sveta. Bol to jeden z darov Mojžišov k narodenému Ježišovi (Mat.2: 11), ktorý mal byť uznaním Pravého človeka v ňom. ( pozri vonné látky)

Biblia. Starý a Nový zákon. Synodálny preklad. Biblická encyklopédia. , Arch. Nikifor. 1891.