Biografický slovník

Smolin John Vukolovic

Smolin John Vukolovic je ... Čo je Smolin John Vukolovitch?
Smolin (Ján Vukolovič, narodený v roku 1866) - spisovateľ, diakon. Jeho hlavné práce: "Misionárska Guide sv Biblie" (St. Petersburg, 1905.) "misijnej štít viery v ochrane pred sektárskych falošných náuk" (2. vydanie, ib 1905 ..), "Symphony na Nový a Starý zákon so všeobecnou a misijné paralely "(časť I, Petrohrad, 1906).

Biografický slovník. 2000.