Biografický slovník

Grigory Smirnov

Grigory Smirnov - to ... Čo je Grigory Smirnov?
Smirnov (Gregory) - básnik XIX počiatok storočia, ktorá je členom "Journal pre krásne" 1804

Životopis slovník. 2000.