Biografický slovník

Smirnov Dmitry

Dmitry Smirnov - to ... Čo je Dmitry Smirnov?
Smirnov (Dmitry) - spisovateľ (1819 - 1866) bol vzdelávaný na moskovskej univerzite. Aj dať do poriadku materiály pre biografiu Griboyedov (vzdialený príbuzný jeho), ktorého časť bola zverejnená v "ruskej slovo" v roku 1852 ( "Návrh notebook Griboyedov") v "Milovníci ruskej slovo" v roku 1868 (životopisu). v roku 1860 S. slúžil ako svetový mediátor, do tejto doby zahrnul jeho "Výňatky a so zmierovateľom poznámky "vytlačené pod pseudonymom Vladimir Narpensky v" ére "v roku 1864 - 1865. Okrem toho, S. umiestnená v" Ruská konverzácie "nových" Život a smrť Thomasa Fiodorovič "

Biografický slovník 2000 <..