Encyklopedický slovník

Lesser Kaukaz

Lesser Kaukaz - to je ... Čo je Lesser Kaukaz?

Malé systém Kavkazgornaya na Kaukaze, v Gruzínsku, Arménsku a Azerbajdžane. Blíži arménske vysočiny zo severu a severovýchodu. Spája s Great Kaukaz Likhi (Súra) rozsah, na západe je oddelená od Colchis nížiny na východe - Kura depresie. Dĺžka je asi 600 km. Výška do 3724 m (mesto Gyumysh). Na severných svahoch sa nachádzajú široké listnaté a (v západnej časti) ihličnaté lesy. V hornej časti svahov sú lúky prechádzajúce po južných svahoch do horských stepí. * * * SMALL KAVKAZMALY Kaukaz, horský systém v oblasti južného Kaukazu, hraničí na severe a severovýchode arménskej Highland. Spája sa s B. Caucasus Likhsky (Suram) hr. , na západe je od neho oddelené dno Colchis. , na východe - Kura depresia. Dĺžka cca. 600 km. Výška do 3724 m (mesto Gyumysh). Na severe. svahy - širokolisté a (v západnej časti) ihličnaté lesy. V hornej časti svahov sú lúky prechádzajúce po južných svahoch do horských stepí.

encyklopedický slovník. 2009.