Encyklopedický slovník

Pomalé neutrony

Pomalé neutróny sú ... Čo sú pomalé neutróny?

pomalých neutronových neutrónov s energiami pod 100 keV. * * * SLOW NEUTRON-SLOW NEUTRONS; neutrony s energiou menšou ako 100 keV .

encyklopedický slovník. 2009.