Náčrtok je ... Čo je skica?

SKETCH -a; m. [Eng. skica] Malá rozmanitosť hrať hravý a horlivý obsah. Zahrňte do programu niekoľko aktuálnych náčrtov. Herec bol obzvlášť dobrý pri skicovaní. Rôznorodý prehliadač má rád náčrty a interludy. Hrali s nimi zábavné. * * * náčrtok (anglická skica, doslova - skica), krátka hra (väčšinou komédia) pre 2 (menej ako 3) umelcov. Počiatky z ľudových interludí. * SKETCHKETCH (anglická skica, lit. - skica), krátka hra (hlavne komédia) pre 2 (menej ako 3) umelcov. Začína to od ľudových interludov.

encyklopedický slovník. 2009.