Encyklopedický slovník

Veľkosť poetické

Veľkosť poézie - to je ... Aká je veľkosť verši?

Veľkosť stihotvornyysposob organizačná štruktúra zvuk z jediného verša alebo pasáž práce (v prípade polimetrii). Syllabická verzia je určená počtom slabík; v tonici - počet stresov; v metrické a slabičné-tonikum - meter a počet stôp a tam sú zvyčajne odlišné koncepcie meter (napr., "jamb") Veľkosť verši (napríklad "4 Jog jamb") a rôzne veľkosti verši (napríklad "4 krokovacie jamb s pevnými koncami muža "). * SIZE STIHOTVORNYYRAZMER poetické, spôsob organizácie zvukovú štruktúru jediného verša alebo priechod diel (v prípade polimetrii). Syllabická verzia je určená počtom slabík; v tonici - počet stresov; metrické a slabičné-tonikum - meter a počtu doraz a tam sú zvyčajne odlišný koncept meter (. cm METER (báseň)) (napr. "jamb") verš rozmer (napríklad "4. "ioptny iamb") a rôznorodé poetické rozmery (napr. "4-stopový jam s pevnými koncami muža").

encyklopedický slovník. 2009.