Biografický slovník

Sievers Egor Karlova

Egor Karlovy Sivers - je to ... Čo Sievers Egor Karlova?
Sivers (Egor Karlovich, 1779 - 1827) - gróf, inžinier - generálporučík. Absolvoval kurz v korešpondenčnej budove; na univerzitách Goettingen a Derptsky študoval filozofiu a pedagogiku. V roku 1811 bol menovaný za vedúceho inžinierov a dôstojníkov železníc; počas vojen 1812-1814 prispel veľa k úspešnému priebehu vojenských operácií výstavbou mostov a výstavbou opevnení. Ak je mier oboznámený so stavom v zahraničí existujú univerzity a školy vzájomného učenia, a potom sa dostal v úvode všetkého inžinierske školy a miesto predsedu komisie pre prípravu učebníc, ale v roku 1820 bol menovaný do funkcie náčelníka Hlavného Engineering School. Pod jeho vedením boli vzorové školy organizované podľa metódy vzájomného učenia a vojensko-pedagogického inštitútu. Po dlhú dobu bol v platnosti "štatút zlepšovania vzdelávania kantonistov", ktorý zostavil. B. R-in.

Biografický slovník. 2000.