Sikhizmus je ... Čo je Sikhizmus?

Sikhizmus -a; m. [Skt. Sikh - žiak] Náboženstvo, oddelené v 16. storočí. od hinduizmu, popierajúc modloslužbu, kázal asketizmus, rovnosť všetkých Sikhov pred Bohom a posvätný boj proti pohanom. Sikh (pozri). Sikhizmus v hinduizme v 16.-17. Storočí. , ktorý sa stal nezávislým náboženstvom, sa rozšíril najmä v Pandžábu. Základom sikhizmu je monoteizmus, popieranie modlárstva, asketizmus, kasty, kázanie rovnosti Sikhov pred Bohom a svätá vojna proti pohanom. Sikhizmizikhizm, sekt v hinduizme v 16. a 17. storočí. , ktorý sa stal nezávislým náboženstvom, sa rozšíril najmä v Pandžábe ( pozri PENJAB (historická oblasť)). Základom je monoteizmus, popieranie modlárstva, asketizmus, kasty, kázanie rovnosti Sikhov pred Bohom a svätá vojna proti pohanom.

encyklopedický slovník. 2009.