Vlny - to ... Čo priebeh?

signalogrammanositel informácie vypracované na signáloch zaznamenaných tam (pozdĺž jedného alebo viacerých záznamových stôp), napríklad magnetické pásky, gramofónové platne, film filmu. Odrody: zvukový záznam, videogram, videofonogram. * * * SIGNAL-LOGGER, nosič informácií so zaznamenaným záznamom signálu (pozdĺž jednej alebo viacerých nahrávacích stôp). magnetická páska, gramofónový záznam, film. Odrody: zvukový záznam, videogram, videofonogram.

encyklopedický slovník. 2009.