Biografický slovník

Sidorenko George D.

Sidorenko George D. - Čo je to ... Sidorenko George D.?
Sidorenko (Georgiy Dmitrievich, 1832 - 1899) - spisovateľ. Vyštudoval kurzu na univerzite svätého Vladimíra histórie a filológie a pod vedením H. Bunge učil politickú ekonómiu na tej istej univerzite; . V roku 1858 pre jeho prácu "Turgot teórie politickej ekonómie v jeho teórii a praktické aplikácie" (rukopis) bol udelený titul Master of Politická ekonómia a štatistiky; Neskôr bol profesorom politickej ekonomiky. V roku 1869 obhájil kandidátsku dizertačnú prácu "Význam odvodu v rade systémov a tvoriaci obsadzuje" (v "Kyjev University Izvestija" 1869 a samostatne). Zúčastnil sa živo na záležitosti mestskej verejnej správy. Okrem práce Sidorenko publikoval: "epizóde finančnej histórii Rakúska" ( "St. Petersburg Vedomosti", 1859), "History of daní eseje na cukor v Rusku" ( "Kyjev University Izvestija", 1872), "na načasovanie odvodov a povinnej školskej dochádzky "(" Zber stavu poznania "1874)," Rozbor diela L. Stein: náuku armády ako súčasť gosudarstvovedeniya "(tamtiež, 1875) a ďalšie.

Biografický slovník. 2000.