Encyklopedický slovník

Siderophile tlačidla

Siderophile prvkov - to je ... Čo je siderophile prvky?

siderophile prvky (z gréckeho Sideros -. železo a Philea - podobne) v Goldschmidt klasifikácie Goldschmidt skupiny chemických prvkov, vrátane skupiny Fe, platinových kovov, a Mo, a Re (celkom 11 prvkov), geochemickými vlastnosťami blízko žľazy. * ELEMENTYSIDEROFILNYE siderophilic prvky (z gréckeho Sideros -. Železa a phileo - podobne) Goldschmidt klasifikácie Goldschmidt ( cm Victor Goldschmidt.) - skupina chemických prvkov, vrátane prvkov rodiny Fe , kovy zo skupiny platiny, ako aj Mo a Re (celkom 11 členov) na geochemických charakteristík blízko žľazy.

encyklopedický slovník. 2009.