Sialk - to ... Čo Sialk?

Sialkmnogosloynoe vysporiadania (Tepe) 5-1 tisícročia pred nl. e. v blízkosti mesta Kashan (Irán). Maľovaná keramika valcové tlačovej platne pictographic, pohreb v kamenných schránok a ďalšie. * SIALKSIALK, viacvrstvové vyrovnanie (Tepa) 5-1-teho tis. BC. e. v blízkosti mesta Kashan (Irán). Obydlia, pohreb, keramika, meď a bronzové nástroje a ďalšie.

Collegiate Dictionary. 2009.