Shimri je ... Čo je Shimri?
Sh'imri (pozorný) -a) (1Kapitola 26: 10) - analóg. Zachariáš a; b) (2 Chronicles 29: 13) - analóg. Azaria, r.

Biblia. Starý a Nový zákon. Synodálny preklad. Biblická encyklopédia. , Arch. Nikifor. 1891.