Shilsha je ... Čo je Shilsha?
Sh'ilsha (tri) (1 Chron. 7: 37) - analóg. Beera, b.

Biblia. Starý a Nový zákon. Synodálny preklad. Biblická encyklopédia. , Arch. Nikifor. 1891.