šIlingov - to ... čo šilingov?
šilingov - Ruská baronský rodina, ktorý bol zavedený v šľachty imatrikuláciu Courland v roku 1620, definície Senát schválil v roku 1853 a zapísaná do v časti genealogické knihy estónskej provincii. Existuje niekoľko ďalších šľachtických rodín šilingov, starodávnych a neskorších pôvodov.

Biografický slovník. 2000.