Shiga Naoya - to ... Čo Shiga Naoya?

Shiga Naoya (1883-1971), japonský spisovateľ. V príbehu "Zmierovanie" (1917) - problém "otcov a detí"; román "Cesta v nočnom šere" (1921-1922) o spôsoboch morálneho sebapoškodenia jednotlivca. Príbehy. * * * SIGA NaoyaSiga Naoya (1883-1971), japonská spisovateľka. V príbehu "Zmierovanie" (1917) - problém "otcov a detí"; v románe "Cesta do noci" (1921-22) - o tom, ako mravný sebazdokonaľovanie jednotlivca.

encyklopedický slovník. 2009.