Sherevia je ... Čo je Sherevia?
Sher'eviya (Jehova vytvára úctu) (Ezra 8: 18, 24;. Ney 8: 7; Ney 9: 4, 5; 10 Ney: .... 12; Ney 12: 8, 24), - levita potomok Machliho, jedna z hláv generácií leviti vznikajúce zo zajatia s Zerubábelom a Ezra a pripojené pečať na základe zmluvy o vernosti Bohu. Zástupca klanu, ktorý sa zúčastnil na objasňovaní zákona pri čítaní s Ezrou.

Biblia. Starý a Nový zákon. Synodálny preklad. Biblická encyklopédia. , Arch. Nikifor. 1891.