Biografický slovník

Shen von der Bech (Kritodemus)

Shen von der Bech (Kritodemus) - to je ... Čo je Shen-von der Bech ( Kritodemus)?
Shen von der Bech (Michael Schend von der Bech) - ktorý napísal pod pseudonymom Kritodemus, grécky od narodenia; prijal v Padove doktorát v medicíne a filozofii. V roku 1723 bol šéfom vojenských nemocníc v Petrohrade; v roku 1725 napísal v latinčine: "za súčasného stavu vzdelávania v Rusku" ( "praesens Russie literarie status, v epistolam adumbratus"), vo forme písmen k jednému zo svojich priateľov v Nemecku, tajomník sedmohradskej kniežatstvo Kelezeru ktorý ohlásil správu "Spoločnosť nemeckých prírodovedcov a lekárov"; bola publikovaná v roku 1727 v aktoch tejto spoločnosti v Norimbergu. S. povedal o Theophanes Prokopovich a ostatnými členmi svätého synody vtedajších šľachticov a zahraničných veľvyslancov, členovia St. Petersburg akadémie a ďalšie. S. Biron vyhnanstva na Sibír, kde zostal po dobu niekoľkých rokov.

Biografický slovník. 2000.