Shefufam - to ... Čo Shefufam?
Shefu'am (Numeri 26: 39) Muppim. Biblia. Starý a Nový zákon. Synodálny preklad. Biblická encyklopédia. , Arch. Nikifor. 1891.