Leaf-print - to je ... Čo je to list-print?

plechu ottiskedinitsa počet tlačený počet strán: vytlačí potlač na jednej strane o veľkosti archov papiera 60: (. 90 cm napríklad publikácia 20 potlačených hárkov s cirkuláciou 100 tisíc kópií 2 milióny list odtlačky). indikátor objemu práce tlačiarne. * ZOZNAM-OTTISKLIST-odtlačok, jednotka výpočtu tlačeného počtu strán: Tlačený potlačou na jednej strane veľkosť papiera 60x90 cm (. .. Napríklad publikácia 20 potlačených hárkov s cirkuláciou 100 tisíc kópií 2 milióny list odtlačky), indikátor hlasitosti práca tlačiarne.

encyklopedický slovník. 2009.