Biografický slovník

Shavrov Nikolai

Shavrov Nikolai - to ... Čo Shavrov Nikolai?
Shavrov (Nicholas) - syn z predchádzajúceho, zoológ, narodený v roku 1858. On bol vzdelávaný u Lycée princa Nicholasa v Moskve, od roku 1872 do roku 1878. , po ktorom absolvoval kurz na Moskovskej univerzite na prírodnom oddelení Fyzikálnej a matematickej fakulty. Od roku 1885 odišiel do zahraničia, kde navštívil laboratórium staníc priadky morušovej. Od roku 1887 je riaditeľom stanice morušovej Tiflis. Vytlačila sa množstvo prác na chov bource morušovej. VM Sh.

Biografický slovník. 2000.