Shafer je ... Čo je Shafer?
Shaf'er (čísla 33: 23 -24) - analóg. Alush.

Biblia. Starý a Nový zákon. Synodálny preklad. Biblická encyklopédia. , Arch. Nikifor. 1891.