Stín smrti je údolie - je to ... Čo je tieňový tieň údolia?
sm'ertnoy t'eni dol'ina (Žalm 22: 4) - originálne meno môže tiež byť chápaná ako "tmy" alebo "naitemneyshaya" údolia. Symbolizuje najťažšie testy v ľudskom živote. ( pozri údolia)

Biblia. Starý a Nový zákon. Synodálny preklad. Biblická encyklopédia. , Arch. Nikifor. 1891.