Biografický slovník

Shabelsky (Alexandra Stanislavovna Montvid)

Shabelsky (Alexandra Stanislavovna Montvid) - to je ... Čo je Shabelsky (Alexandra Stanislavovna Montvid)?
Shabelskaya je pseudonym spisovateľa Alexandry Stanislavovna Montvydyho. Narodil sa v roku 1845 v okrese Izyumsky, v provincii Charkov, v šľachtickej rodine litovského pôvodu. V roku 1881 sa objavil s románom "Beda porazeným" (v "Deal"); z jej ďalších prác upútal pozornosť románov "s tromi chodmi" ( "Northern Herald", 1888), "Friends" ( "Russian Wealth", 1894); Talentovaný príbeh teší úspech ako ona. "V predvečer Ivan Kupala", "Majster a Frosya" a iní píšu inú komédiu "Z koristi," a dramatické usporiadanie príbehov "V predvečer Ivana Kupala" na Malej ruského jazyka.

Biografický slovník. 2000.