Encyklopedický slovník

Obývaná oblasť

Osada je ... Čo je osada?

punktnaselennoe obývané miesto (obec), hlavná jednotka ľudského osídlenia v rámci zastavaného pozemku (mestský, sídlo mestského typu, obec). Povinným znakom vysporiadania je jeho neustále využívanie ako biotopu z roka na rok (minimálne sezónne). * Populácia PUNKTNASELENNY ITEM obývaná miesta (dedina), je primárny jednotka ľudského osídlenia v rámci zastavaného pozemku (mesto ( cm. CITY), vysporiadanie ( cm. VILLAGE) City typ, obec). Povinným znakom vysporiadania je jeho neustále využívanie ako biotopu z roka na rok (minimálne sezónne).

encyklopedický slovník. 2009.