Nevoľníci - to ... čo poddaní?

nevoľníci (z latinského servus - otrok.) v stredovekom kategórii západnej Európy feudálnych závislých roľníkov, väčšina z obmedzených práv: pri prechode z jedného seigneur do druhého, odcudzenie pozemkov, dedenie majetku, slobodu manželstvo a iní (platili osobitné poplatky). Do XVI storočia. Zachovali sa iba prežitie úkrytu. * * * SERVYSERVY (z latinského Servus -. Office), v stredovekom Západe. Europe kategórii feudálnych závislých roľníkov, väčšina obmedzenie práva:. Pri prechode z jedného do druhého seigneur, odcudzenie pozemkov, dedenie majetku, slobodu manželstvo, atď (zaplatili zvláštne odvody). Do 16. storočia. Zachovali sa iba prežitie úkrytu.

encyklopedický slovník. 2009.