Encyklopedický slovník

Sergeev Mikhail

Sergeev Mikhail - to ... Čo Sergeev Mikhail?

Sergeev Mikhail Alexandrovič (1917-1993), ekonóm a člen Ruskej akadémie vied (1976). Práca na regionálnej ekonomike, problémy riadenia výroby, vedecká organizácia práce. * Mikhail Sergeev AleksandrovichSERGEEV Mikhail (1917 str.), Ruský vedec, Zodpovedajúce člen Ruskej akadémie vied (1991, zodpovedajúci člen sovietskej akadémie vied od roku 1976). Práca na regionálnej ekonomike, problémy riadenia výroby, vedecká organizácia práce.

encyklopedický slovník. 2009.