Sekvencie - to je ... Aká je postupnosť?

k s; Dobre. 1. do Serial. Priebežná položka Usporiadajte materiál v určitom poradí. U. udalosti. U. v odôvodnení. U. analýza, dôkazy. U. pohľady. U. v rozsudkoch. 2. Mat. Množstvo prvkov každej povahy očíslovaných prirodzenými číslami. Nekonečné číselné číslo Limit poradia. * * * posledovatelnostodno zo základných pojmov z matematiky. Sekvenčné tvorený prvkami akejkoľvek povahy zoznamu prirodzené čísla 1, 2, ..., n , ..., a zapísať v tvare x 1 x 2 , ..., x n , alebo krátke ... { x n }. * SEQUENCE SEQUENCE, jeden zo základných pojmov matematiky. Sekvenčné tvorený prvkami akejkoľvek povahy zoznamu prirodzené čísla 1, 2, ..., n , ..., a zapísať v tvare x 1 x 2 , ..., x n , alebo krátke ... { x n }.

encyklopedický slovník. 2009.