Senostavki - to ... Čo senostavki?

senostavkito rovnaké ako pikas. * * * SENIT STUCKS, rovnako ako pikas ( pozri FOOD (cicavce)).

encyklopedický slovník. 2009.