Encyklopedický slovník

Senatus-consultant

Senatus-konzultant je ... Čo je senatus-konzultant?

Konzultant Senatus (latinský senatus consultum), 1) v starom Ríme stanovisko Senátu, primerane navrhnuté a povinné. 2) Vo Francúzsku v 19. storočí. (v obdobiach konzulátu, prvej a druhej ríše) akty, ktoré zmenili alebo doplnili ústavu. * * * SENATUS-CONSULTSENATUS-CONSULT (latinský senatus consultum),

1) v Dr. Rímsky pohľad na Senátu, ktorý je preto vypracovaný a povinný.

2) Vo Francúzsku v 19. storočí. (v obdobiach konzulátu, prvej a druhej ríše) akty, ktoré zmenili alebo doplnili ústavu.

encyklopedický slovník. 2009.