Biografický slovník

Petr Semenov

Petr Semenov - to ... Čo Semenov Peter?
Semenov (Peter) - prekladač "historický slovník" obchody (Ladvokata, St. Petersburg, 1769) a zbierka francúzštiny: "Súdruhovia rozumný, atď ..." (Petrohrad, 1764, druhé vydanie, Moskva, 1787).

Biografický slovník. 2000.