Encyklopedický slovník

Seliger mohyly

Seliger kopca - to je ... Čo je Seligersky kopca?

Seliger kurganykrivichey, zmieša s miestnym ugrofínskych populácie (X-XI storočia.), Na brehu jazera Seliger. Krémy a mŕtvoly so zbraňami, ozdobami, koňmi. * * * Seliger KURGANYSELIGERSKIE Kurgan Krivichi, zmieša sa s miestnym ugrofínskych populácie (10-11 ml.), Na brehu jazera. Seliger. Krémy a mŕtvoly so zbraňami, ozdobami, koňmi.

encyklopedický slovník. 2009.