Sebauvedomenie je ... Čo je sebapoznanie?

IDENTITY th; St. Úplné pochopenie seba, vášho významu, úlohu v živote, spoločnosti. Prebudiť v smb. a. Zvýšené sebapoznanie jednotlivca. Štátna, trieda s. * * * sebapoznanie jednotlivca a jeho hodnotenie ako seba - jeho morálny obraz a záujmy, hodnoty, motívy správania. * * * Sebapoznanie, sebapoznanie a hodnotenie človeka ako osoby - jeho morálny obraz a záujmy, hodnoty, motívy správania.

encyklopedický slovník. 2009.