Biografický slovník

Seletsky Alexander

Selektský Alexander je ... Čo je Alexander Seletsky?
Seletsky (Alexander) - veľvyslanec diecézy; šiel do Švédska a písal o Rusku asi 1609; rukopis jeho diela podľa svedectva Mikuláša Berga (pozri jeho knihu "de statu religionis Moscovitae") je v kráľovskom archíve v Štokholme. St "Syn otcovstva", 1822, časť LXXV, č. 4, s. 178.

Biografický slovník. 2000.