Selénologie - to ... Čo selénologie?

Lunar s; Dobre. [z gréčtiny. Selene - Mesiac a logos - učenie] Oddiel Planetológia bolo štúdium štruktúry a chemické a mineralogické zloženie Mesiaca. * * * Selenology (z gréckeho Selene. - Mesiac a ... logy), časť planetárny štúdium štruktúry a chemické a mineralogické zloženie Mesiaca. * * * SELENOLOGIYASELENOLOGIYA (z gréckeho Selene. - Moon a loga - slovo, učenie), planetárny sekcie veda, štúdium štruktúry a chemické a mineralogické zloženie Mesiaca.

encyklopedický slovník. 2009.