Seizmograf je ... Čo je seizmograf?

SEISMOGRAF -a; m. Zariadenie na automatické zaznamenávanie oscilácií zemskej kôry. Použite seizmograf pre zemetrasenia a výbuchy. * * * seizmograf (zo seizmického ... a ... grafu), nástroj na zaznamenávanie kolísania zemského povrchu počas zemetrasení alebo počas výbuchov. Hlavnými časťami seizmografu sú kyvadlo a záznamové zariadenie. * * * SEISMOGRAFSAYSMOGRAPH je zariadenie na zaznamenávanie kmitov zemného povrchu počas zemetrasení alebo počas výbuchov. Hlavnými časťami seizmografu sú kyvadlo a záznamové zariadenie.

encyklopedický slovník. 2009.