Encyklopedický slovník

Výskum semien

Výskum semien je ... Čo je chov semien?

Sektorové poľnohospodárstvo je rozdelenie agronómie; skúma štruktúru a vývoj osiva poľnohospodárskych plodín, vyvíja metódy hodnotenia a kontroly materiálu na osivo. * * * Semená, semená, agronomická sekcia; skúma štruktúru a vývoj osiva poľnohospodárskych plodín, vyvíja metódy hodnotenia a kontroly materiálu na osivo. Je spojená s karpológiou.

encyklopedický slovník. 2009.