Encyklopedický slovník

Rýchlosť sektora

Rýchlosť sektora je ... Čo je sektorová rýchlosť?

sektorová rýchlosť nárastu plochy, ktorá je opísaná vektorom polomeru pohybujúceho sa bodu, získaný z niektorých pevných stredov. Ak v časovom intervale Δ t oblasť dostane prírastok ΔΣ, potom sektorová rýchlosť v 0 = ΔΣ / Δ t . * * * RÝCHLOSŤ SEKTOROVÝCH RÝCHLENÍ, rýchlosť nárastu plochy, ktorá je opísaná vektorom polomeru pohybujúceho sa bodu, čerpaný z niektorých pevných stredov 0 . Ak v časovom intervale D t plocha dostane prírastok Ds, potom sektorová rýchlosť v 0 = Ds / D t .

encyklopedický slovník. 2009.