Encyklopedický slovník

Morské línie

Morské línie sú ... Aké sú morské línie?

lodnej dopravy (lodnej dopravy), preprava tovaru a cestujúcich na niektorých tratiach (linky); plavidlá, ktoré slúžia, sú nazývané lineárne (liners). * * * MARINE LINIIMOR LINES (linková navigácia), preprava tovaru a cestujúcich v určitých smeroch (linky); plavidlá, ktoré slúžia, sú nazývané lineárne (liners).

encyklopedický slovník. 2009.