Encyklopedický slovník

Morské líšok

Námorná líškami - to je ... Čo je námornej líšok?

morské líšky ryby vo veverkovom tvare. Dĺžka je 10-20 cm (zriedka až do 40 cm). Telo v pancierke štítu. 50 druhov, najmä v severnej časti Tichého oceánu (4 druhy v severnom Atlantiku, 2 na južnej pologuli). Mäso je jedlé. Nekomerčné.

* * * MARITIME LISICHKIMORSKIE FOX, rodina veverkovitých rýb. Dĺžka 10-20 (zriedka až do 40 cm). Telo v pancieri štítov. 50 druhov, najmä v severnej časti Tichého oceánu. (4 druhy v severnom Atlantiku, 2 v južnej pologuli). Mäso je jedlé. Nekomerčné.

encyklopedický slovník. 2009.