Encyklopedický slovník

Recyklovaný papier

Recyklovaný papier - to je ... Čo je recyklovaný papier?

zberový papier s, f [it makulatúr z latinského makulatúr - špinavé ..] 1 staré noviny, knihy .. zberový papier a tak ďalej. n., určené na recykláciu, ako druhotné suroviny v papierňach. Prijímacie odpadu. na prenájom odpadky. do koša (nikde vhodného papiera, knihy a tak ďalej. n.). je prázdny do koša (vyhlásené za nevhodné). 2. zanedbávania. o bezcenné, ktoré nemajú hodnotu diel literatúry, žurnalistiky, dráma a tak ďalej. Papier bol vložený do divadla. Nebudem podvádzať (999) *. * * * Odpadový papier (nemecký Makulatur z latinského maculo - špinavý), staré výrobky z papiera a lepenky, papierový odpad z polygrafických podnikov atď. .. atď., ktorý sa používa ako sekundárne surovina v papierňach 1 tony zberového papiera náhradiek približne 4 m 3 dreva * MAKULATURAMAKULATURA (to makulatúr, od latinského makulopapulózny - .. sa zašpiní)., na konci svojej životnosti výrobkov papier a lepenka, papierový odpad z polygrafických podnikov atď., ktoré sa používajú ako sekundárne suroviny v papierňach. 1 ton odpadového papiera nahrádza cca. 4 m 3 drevo. encyklopedický slovník. 2009.