Skops sú ... Čo sú Skoptsy?

VEDÚCI -yes; pl. Náboženská sekty, ktorá vznikla v Rusku koncom 18. storočia. (oddelený od Chlystja) kázal spásu duše v boji proti telu prostredníctvom kastrácie (kastrácie) mužov a žien, odmietania svetského života. Skopets, -pc; m. * Pod ostražitým okom studeného eunucha Ženy (Puškin) starnú. Skopchikha, a; Dobre. * * * Sekt bol verná sekta. Vznikla v Rusku na konci XVIII. Storočia. , oddelené od biče. Kázala "spásu duše" v boji proti telu prostredníctvom kastrácie (kastrácie) mužov a žien, odmietania svetského života. Moderní eunuchovia nahradili fyzické "duchovné" pretrepávanie (povinnosť prísne dodržiavať obrady a viesť asketický spôsob života). * * * SKOPTSYSKOPTSY, náboženská sekta. Pochádzalo z Ruska. 18. storočia. , oddelené od biče ( pozri KHLYSTY). Kázala "spásu duše" v boji proti telu kastráciou mužov a žien, odmietaním svetského života. Moderní eunuchovia nahradili fyzické "duchovné" pretrepávanie (povinnosť prísne dodržiavať obrady a viesť asketický spôsob života).

encyklopedický slovník. 2009.