Small Scoop - To je ... Čo je to malá lopatka?

lopata je rovnaká ako karadrín.

encyklopedický slovník. 2009.